Онлайн Тести з англійської мови (Begіnner)

Рівень початковий (Beginner)

Артикль

Прикметники і прислівники

Порівняльна і найвища ступінь
(Comparatives & Superlatives)

Some & Any

Дієслова і часи

Іменник