Лінгвістична енциклопедія

Тест: Elder & Older

Тема: Ступені порівняння прикметників (Degrees of comparіson)
Рівень: Початковий (Beginner)
Інструкція: Виберіть правильну відповідь.
Правило в граматиці:
1. She's ____ than her husband.
2. He's the ____ person in the world.
3. I think she's a couple of years ____.
4. I think he's ____.
5. He's the ____ in the family.
6. He's the elder son.
7. I think she's the ____.
8. My ____ sister is going to visit us next week.
9. She's two years ____ than her brother.
10. I have two ____ brothers.
Читайте також:

Linguapedia

Linguapedia