Лінгвістична енциклопедія

Тест: Порівняльна ступінь прикметників (comparatіves)

Тема: Ступені порівняння прикметників (Degrees of comparіson)
Рівень: Початковий (Beginner)
Інструкція: Виберіть правильну відповідь.
Правило в граматиці:
1. It was ____ than I thought it would be.
2. I'd like some ____ information about your courses.
3. It's ____ than you think.
4. It's ____ than it looks.
5. It cost ____ than I thought.
6. It's ____ than it was.
7. It's ____ than mine.
8. She talks ____ than I do.
9. Yours is ____ than mine.
10. He's ____ than he looks.
11. The road is ____ than the motorway.
Читайте також:

Linguapedia

Linguapedia