Лінгвістична енциклопедія

Тест: форма дієслова для Someone, Anyone, Everyone

Тема: Займенник, форма дієслова (Англійська мова)
Рівень: Початковий (Beginner)
Інструкція: Виберіть правильну відповідь.
Правило в граматиці:
1. Everyone ____ there.
2. Do you think somebody would _____ taken it?
3. I was surprised when everybody else ____ late.
4. Anyone could ____ done it.
5. Somebody else ____ done it as well.
6. Some people arrived on time, but everybody else ____ late.
7. ____ anyone seen my laptop?
8. No one ____ able to finish it on time.
Читайте також:

Linguapedia

Linguapedia