Лінгвістична енциклопедія

Тест: Last і the Last

Тема: Артиклі (Англійська мова)
Рівень: Початковий (Beginner)
Інструкція: Виберіть правильну відповідь.
Правило в граматиці:
1. I ____ did it in the spring.
2. ____ day of term is the 21st.
3. He finished ____ in the race.
4. It may be ____ time, I don't know.
5. We didn't know until ____ moment.
6. I'm seeing them ____ week.
7. I'm away in ____ week of December.
8. I think that ____ time I spoke to them was when I was in Lisbon.
9. There's one ___ thing I'd like to mention.
10. I saw her ____ week.

Нажмите кнопку Результат, чтобы увидеть как Вы справились с заданием!


Читайте також:

Linguapedia

Linguapedia