Лінгвістична енциклопедія

Тест: Множина або однина іменників

Тема: Іменник (Множина) Рівень: Початковий (Beginner) Інструкція: Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів: множина (plural), однина (sіngular), необчислюваний (uncountable). Правило в граматиці:

Тест: Множина іменника

Тема: Іменник Рівень: Початковий (Beginner) Інструкція: Виберіть правильну форму множини іменника. Правило в граматиці:

Тест: Fewer & Less

Тема: Ступені порівняння прикметників (Degrees of comparіson) Рівень: Початковий (Beginner) Інструкція: Виберіть правильну відповідь. Правило в граматиці:

Тест: Elder & Older

Тема: Ступені порівняння прикметників (Degrees of comparіson) Рівень: Початковий (Beginner) Інструкція: Виберіть правильну відповідь. Правило в граматиці:

Linguapedia

Linguapedia