Латинський алфавіт

Класичний латинський алфавіт (або латиниця) – система письма, яка спочатку використовувалася для письма латинською мовою. Латинський алфавіт виник від Кумського варіанту грецького алфавіту, які мають візуальну подібність. Грецький алфавіт, у тому числі і Кумський варіант, походять від Фінікійського письма, яке у свою чергу виникло на основі єгипетських ієрогліфів. Етруски, що правили ранньою Римською Імперією прийняли і модифікували Кумський варіант грецького алфавіту. Етруський алфавіт був прийнятий і змінений прадавніми римлянами для письма латинською мовою.

У Середні Віки переписувачі рукописів адаптували латинський алфавіт для групи романських мов, прямих нащадків латини, а також кельтських, германських, балтійських і деяких слов’янських мов. У колоніальну епоху і часи євангелізму, латинський алфавіт поширився далеко за межі Європи і почав використовуватися для запису мов американських, австралійських, австронезійских, австроазійських і африканських аборигенів. Останнім часом, лінгвісти також почали використовувати латинський алфавіт для транскрибування (Міжнародний Фонетичний Алфавіт) і створення письмових стандартів для неєвропейських мов.

Термін «Латинський алфавіт – латиниця» може належати як до алфавіту латинської мови, так і до інших алфавітів на основі латиниці, яка є основним набором літер, властивих для багатьох алфавітів, що виникли від класичної латині. Ці латинські алфавіти можуть не використовувати деякі літери або, навпаки, додавати свої варіанти літер. Форми літер змінювалися багато століть, у тому числі й створення малих літер для Середньовічної Латині, яких не існувало у Класичному варіанті.

Первісний латинський алфавіт

Первісний латинський алфавіт виглядав наступним чином:

A B C D E F Z H I K L
M N O P Q R S T V X

Прадавні написи латинською мовою не мали відмінності між звуками /ɡ/ і /k/, яких представляли літери C, K і Q відповідно до їх місця у слові. K вживалася перед A; Q вживалася перед O або V; C вживалася в інших місцях. Це пояснюється тим фактом, що етруська мова не проводила такі відмінності. Літера C виникла від грецької літери Гама (Γ), а Q – від грецької літери коппа (Ϙ). У пізній латині, K залишилася лише в деяких формах, як Kalendae; Q залишилася лише перед V (і представляла звук /kw/), а C вживалася в інших місцях. Пізніше була винайдена літера G для розрізнення звуків /ɡ/ і /k/; спочатку вона була у формі літери C з додатковим діакритичним знаком.

Період класичної латині

Спроба імператора Клавдія ввести три додаткові літери проіснувала недовго, але після завоювання Греції в 1-му столітті до н.е. літери Y і Z були, відповідно, повторно прийняті з грецького алфавіту і поміщені наприкінці алфавіту. З тих пір новий латинський алфавіт нараховував 23 літери

Прослухати класичний латинський алфавіт

Є деякі дискусії з приводу назв деяких літер латинського алфавіту.

Середньовіччя

Малі літери (мінускул) з’явилися у Середні Віки на основі Нового Римського Курсиву, спочатку як унціальне письмо, а потім як мінускульний шрифт (нижнього регістру). Мови, які використовують латинський алфавіт звичайно, використовують великі літери на початку абзаців і речень, а також для власних імен. Правила зміни регістру змінювалися протягом довгого часу, і різні мови змінювали свої правила. В давньоанглійській мові, наприклад, рідко навіть власні імена писалися з великої літери; тоді як у сучасної англійської мови 18-го століття часто все іменники писалися з великої літери, у такий же спосіб, як і в сучасній німецькій мові.

Зміна літер

  • Вживання літер I і V і в якості приголосних, і в якості голосних було незручним, тому що латинський алфавіт був адаптований до германо-романських мов
  • W спочатку передавалася подвійною літерою V (VV), яка використовувалася для передачі звуку [w], який вперше виявили у давньоанглійській мові на початку 7 століття. У практичне вживання він увійшов в 11 столітті, замінивши рунічну літеру Wynn, яка використовувалася для передачі цього ж звуку
  • У групі романських мов, мала форма літери V була округлена доu; яка виникла від великої прописної літери U для передачі голосного звуку в 16 столітті, у той час як нова, гостра форма малої v походить від V для позначення приголосного звуку
  • Що стосується літери I, j почала вживатися для позначення приголосного звуку. Такі умовні позначки були непостійними протягом століть. J була введена в англійській мові у якості приголосної в 17 столітті (рідко використовувалася у якості голосної), але до 19 століття не було чіткого розуміння яке місце займає ця літера в алфавітному порядку
  • Назви літер в основному не змінилися, за винятком H. Тому що звук /h/ зник з Романських мов, початкову латинську назву hā було важко відрізнити від A. Використовувалися емфатичні форми такі як [aha] і [axxa], і, в остаточному підсумку, розвинулись у acca, прямого предка англійської назви букви H.

Поширення латинського алфавіту

поширення латинського алфавіту
Джерело: Wikipedia – Latin alphabet world distribution.svg

Латинський алфавіт поширився, разом із латинською мовою, від Апеннінського Півострову до земель, що оточують Середземне море з розширенням Римської Імперії. Східна половина Імперії, включаючи Грецію, Туреччину, Левант і Єгипет, продовжували використовувати грецьку мову у якості лінгва франка, але латина була широко поширена у західній частині, і тому що західні Романські мови виникли від латині, вони продовжували використовувати і адаптувати латинський алфавіт.

З поширенням Західного християнства в епоху Середньовіччя алфавіт поступово приймався народами Північної Європи, які розмовляли кельтськими мовами (витиснувши огамічний алфавіт) або германськими мовами (витиснувши ранні Рунічні алфавіти), Балтійськими мовами, а також носіями деяких уральських мов, насамперед угорської, фінської та естонської мов.

Латинський алфавіт почав вживатися для письма Західнослов’янськими мовами і деякими Південнослов’янськими мовами, тому що люди, які розмовляли ними прийняли римсько-католицьке віросповідання. В 20-м столітті схеми романізації були застосовані до багатьох мов. У 2015 році казахстанський уряд оголосив, що латинський алфавіт повністю замінить кирилицю для казахської мови до 2025 р.

Поширення латинського алфавіту серед неосвічених народів надихнуло створення нових систем письма, таких як алфавіт Avoiuli у мові Вануату, який заміняє літери латинського алфавіту на альтернативні символи.


Джерела:

  1. Wikipedia – History of Latin
  2. Latin alphabet
  3. History of Latin alphabet
  4. Sampson, 1990. Writing Systems: A Linguistic Introduction, p. 110.