Лаоська

Лаоська мова (ພາສາລາວ), тань-кадайська мова, яка нараховує близько 15 млн. носіїв у Лаосі і Таїланді. Лаоська мова є близькою до тайської мови, і носії лаоської мови розуміють розмовну тайську мову без особливих труднощів. Для носіїв тайської мови трохи складніше зрозуміти лаоську мову через нечасту взаємодію з цією мовою. Тань-Кадайські мови відомі також під іншими назвами: крадайські, кра-дайські або дайські.

Лаоський алфавіт (ອັກສອນລາວ

Після об’єднання лаоських князівств (мианг) в XIV ст., правителі Лансанг доручили своїм ученим створити новий алфавіт для письма лаоською мовою. Найімовірніше, учені розробили цей алфавіт на основі древньокхмерського письма, яке виникло, у свою чергу, від монського письма.

Особливості

  • Тип писемності: складове письмо / абугіда
  • Напрямок письма: зліва направо, горизонтально
  • Склади будуються на основі приголосних. Голосні позначаються діакритичними знаками, що стоять над, під або поруч із приголосними літерами. Якщо голосні стоять окремо або на початку слова, вони приєднуються до символу гортанної змички (остання літера в третьому ряді приголосних).
  • Лаоська мова є тоновою і нараховує 6 тонів. Тон кожного складу визначається класом приголосного, типом складу (відкритий або закритий), тоновим маркером і довготою голосного
  • Для позначення деяких приголосних існує кілька літер. Спочатку вони представляли різні звуки, але з часом відмінності між звуками зникли, і ці літери стали позначати тони. Різні державні реформи лаоського письма скоротили кількість дублюючих приголосних
  • Між словами немає відступів. У текстах лаоською мовою відступи вказують на кінець усього речення або частини складного речення
  • В основі лаоського письма лежить діалект В’єнтьяна, столиці Лаосу
  • Для лаоського письма не існує офіційної латинської транслітерації. У Лаосі використовуються системи транслітерації на основі французької мови, але спостерігаються значні відмінності в правописі, особливо голосних. У Таїланді використовується Королівська тайська транслітерація

Також лаоське письмо використовувалося для наступних мов: тань-дам, бру, хмонг, яо (м’єн), катаанг, ли, кхму, кату, ламет, пакох, пхуной, таой.

Нижченаведена система транскрипції використовується Постійним комітетом з географічних назв Великобританії (BGN/PCGN).

Приголосні

Приголосні діляться на три класи, які дозволяють визначити тон кожного складу. Звуки, представлені деякими приголосними, змінюються наприкінці складу (у таблиці – праворуч від риски). Усі приголосні можуть використовуватися на початку складу, але тільки деякі з них – наприкінці складу.

лаоські приголосні

Приголосні останнього ряду належать до складних буквосполучень, які використовуються в якості альтернативних варіантів основних приголосних.

Голосні діакритичні знаки (з k)

лаоські голосні

Цифри

лаоські цифри

Тонові позначення

Відкриті склади Закриті склади *
без маркера маркер маркер короткий голосний довгий голосний
Клас 1 низький середній високий спадний високий низький спадний
Клас 2 низький висхідний середній низький спадний високий низький спадний
Клас 3 високий середній високий спадний середній високий спадний

* Закриті склади закінчуються на p, t або k