Бурятська

Бурятська мова (самоназва буряад хэлэн) належить до монгольської гілки і нараховує близько 400 000 носіїв, що проживають, переважно, у Республіці Бурятія, Усть-Ординському і Агинському автономних округах Російської Федерації, а також у північній частині Монголії і на північному заході Китаю.

Метод письма бурятською мовою із застосуванням кириличного алфавіту був створений після революції 1917 р. у Росії. До цього буряти використовували традиційне монгольське письмо. У 1931 р. для письма бурятською мовою був прийнятий латинський алфавіт, після чого у 1939 р. знову повернули використання кирилиці.

Традиційне монгольське письмо для бурятської мови

Бурятське (Монгольське письмо)

Латинський алфавіт для бурятської мови

Бурятське (латинське письмо)

Бурятський алфавіт і фонетична транскрипція

Бурятський алфавіт

Примітки:

  • Наприкінці слів і перед глухими приголосними б=[p], г=[k], ж=[ʃ], а з=[s]
  • в=[ɸ] наприкінці слів і перед глухими приголосними, але [v] у російських іменах і запозиченнях
  • n=[ŋ] перед г и x, а також наприкінці слів
  • Літери, виділені синім кольором, використовуються лише в російських іменах і запозиченнях