Теперішній доконаний час (Present Perfect)

Визначення

В англійській граматиці  теперішній доконаний час – present perfect – особливість дієслова, яка виражає дію, яка почалася в минулому і недавно завершилася або триває до цього часу.

Теперішній доконаний час (present perfect) формується шляхом об’єднання дієслів has або have з дієприкметником минулого часу (past participle) ( як правило, дієслово, яке закінчується на -d, -ed, або -n). Дивіться: список неправильных глаголов (irregular verbs).

Теперішній доконаний час вживається з наступними часовими покажчиками: forsincealreadyyetalwaysjusteverneverso fartodaythis week / month та ін., how longlatelyrecentlystill і ін.

Ми вживаємо теперішній доконаний час:

  • для позначення дії, яка почалася в минулому і триває дотепер, особливо при наявності дієслів стану, таких як behavelikeknow та ін. У цьому випадку ми часто вживаємо прийменники for і since;

Приклад:

Marry has had the dog for three years. – У Мері вже три роки є собака. (У неї є собака протягом трьох років і по сьогоднішній день).

  • для позначення дії, яка недавно завершилася і результат якої помітний у цей час;

Приклад:

She has just washed her hair. – Вона щойно помила голову. (Зараз вона витирає волосся рушником, тому дія недавно завершилася).

  • для позначення дії, яка відбулася у минулому у невизначений час. Точний час не вказується, оскільки він невідомий або не має значення. Акцент робиться на самій дії;

Приклад:

The Taylors have bought a sailing boat. – Тейлори купили вітрильну яхту. (Точний час невідомий або неважливий. Важливий сам факт, що зараз у них є яхта).

  • для позначення дії, що відбулася в межах проміжку часу, який ще не завершився на момент мовлення. При цьому ми часто вживаємо такі слова і вирази, як todaythis morning/evening/week/monthта ін.

Приклад:

He has taken fourteen pictures today. – Сьогодні він зробив чотирнадцять фотографій. (Проміжок часу – сьогодні, який ще не завершився. І він може зробити ще більше фотографій).
АЛЕ: He took thirty pictures yesterday. – Він зробив тридцять фотографій вчора. (Період – вчора – уже завершений)

Примітка: Ми вживаємо теперішній доконаний час (Present Perfect), щоб розповісти новину, а простий минулий час (Past Simple) або минулий тривалий час (Past Continuous), щоб повідомити її подробиці.