Лінгвістична енциклопедія

Італійський алфавіт

Алфавіт італійської мови складається з 21 літери і 5 додаткових літер (у словах іноземного походження) і походить від латиниці.

Прослухати італійський алфавіт

A aа
B bбі
C cчі
D dді
E eе
F fеффе
G gджі
H hакка
I iі
J jі лунга
K kкаппа
L lелле
M mемме
N nенне
O oо
P pпі
Q qку
R rерре
S sессе
T tті
U uу
V vву
W wдоппіо ву
X xікс
Y yіпсилон
Z zдзета

Примітка: Літери k, j, w, x, y спочатку не входили в італійський алфавіт, були запозичені з інших мов і використовуються лише в запозичених словах і назвах (наприклад Київ – Kiev). Літера w у скороченнях вимовляється як [ву]: BMW – [бі еммі ву], www – [ву ву ву].

Вимова і правила читання літер

A a [a]Вимовляється як український звук [a] під наголосомpane
B b [b]Вимовляється як український звук [б]bene
C c [k]1. Вимовляється як український звук [к] перед голосними a, o, u і перед німою літерою hcasa, macchina
C c [tʃ]2. Вимовляється як український звук [ч] перед голосними e, i (у комбінації с+i+голосна, літера i не читається)cinema, ciao
D d [d]Вимовляється як український звук [д]domani
E e [e]Вимовляється як український звук [е] під наголосомpenna
F f [f]Вимовляється як український звук [ф]fratello
G g [g]1. Вимовляється як український звук [г] перед голосними a, o, u, перед приголосними і перед німою літерою hgatto, spaghetti
[dᴣ]2. Вимовляється як комбінація українських звуків [дж] перед голосними e, i (у комбінації g+i+голосна, літера i не читається)gelato, giorno
H h [-]Не вимовляєтьсяho, hai
I I [i]1. Вимовляється як український звук [і] під наголосом між двома приголоснимиlibro
[j]2. Вимовляється як український звук [й] перед голосною і між двома голосними. У деяких випадках не вимовляєтьсяpiano
L l [l]Вимовляється як середнє між українськими звуками [л] і [ль]lago
M m [m]Вимовляється як український звук [м]male
N n [n]Вимовляється як український звук [н]notte
O o [o]Вимовляється як український звук [о] під наголосомporta
P p [p]Вимовляється як український звук [п]problema
Q q [k]Зустрічається у комбінації з літерою u, разом з якою вимовляється як комбінація звуків [kw]acqua
R r [r]Вимовляється як український звук [р]russo
S s [s]1. Вимовляється як український звук [с] на початку і середині слова, перед глухими приголосними c, f, p, q, t і у випадку подвоєння -ss-sale, studentessa
[z]2. Вимовляється як український звук [з] між двома голосними і перед дзвінкими приголосними b, d, g, l, m, n, r, vcasa, turismo
T t [t]Вимовляється як український звук [т]telefono
U u [u]Вимовляється як український звук [у] під наголосом між двома приголоснимиscusi, russo
[w]Вимовляється як англійський звук [w] після приголосної q і перед голосноюquesto
V v [v]Вимовляється як український звук [в]vestito
Z z [dz]1. Вимовляється як комбінація українських звуків [дз] на початку слова, у дієсловах, що закінчуються в інфінітиві на -izzare, і в деяких інших випадкахzero, analizzare
[ts]2. Вимовляється як український звук [ц] у закінченнях на -zio, -zia, -zione, і в деяких інших випадкахpizza, lezione

Характерні риси фонетичної системи італійської мови

 • У ненаголошеній позиції голосні не редукуються, а вимовляються чітко і найчастіше мають смислове значення:
  ragazzo [рагаццо] – хлопчик
  ragazza [рагацца] – дівчинка
 • На відміну від української мови, приголосні не пом’якшуються перед літерою i:
  anni [анні] – роки
  Giovanni [джованні]
 • Часто зустрічаються подвійні приголосні, які вимовляються чітко:
  nonno [нонно] – дідусь
  gatto [гатто] – кіт
 • Артикуляційний апарат більш напружений, ніж в українській мові, при вимові як голосних, так і приголосних

Комбінації літер

gn – вимовляється як український звук [нь] – signore

gli – вимовляється як комбінація звуків [льй] – famiglia

sc – 1. вимовляється як комбінація українських звуків [ск] перед голосними a, o, u і перед німою літерою h – scuola, maschera

2. Вимовляється як середнє між українськими звуками [ш] і [щ] перед голосними e, i (у комбінації sc + i + голосна, літера i не читається)
Читайте також:

Linguapedia

Linguapedia