Італійський алфавіт

Алфавіт італійської мови складається з 21 літери і 5 додаткових літер (у словах іноземного походження) і походить від латиниці.

Прослухати італійський алфавіт

A a а
B b бі
C c чі
D d ді
E e е
F f еффе
G g джі
H h акка
I i і
J j і лунга
K k каппа
L l елле
M m емме
N n енне
O o о
P p пі
Q q ку
R r ерре
S s ессе
T t ті
U u у
V v ву
W w доппіо ву
X x ікс
Y y іпсилон
Z z дзета

Примітка: Літери k, j, w, x, y спочатку не входили в італійський алфавіт, були запозичені з інших мов і використовуються лише в запозичених словах і назвах (наприклад Київ – Kiev). Літера w у скороченнях вимовляється як [ву]: BMW – [бі еммі ву], www – [ву ву ву].

Вимова і правила читання літер

A a [a] Вимовляється як український звук [a] під наголосом pane
B b [b] Вимовляється як український звук [б] bene
C c [k] 1. Вимовляється як український звук [к] перед голосними a, o, u і перед німою літерою h casa, macchina
C c [tʃ] 2. Вимовляється як український звук [ч] перед голосними e, i (у комбінації с+i+голосна, літера i не читається) cinema, ciao
D d [d] Вимовляється як український звук [д] domani
E e [e] Вимовляється як український звук [е] під наголосом penna
F f [f] Вимовляється як український звук [ф] fratello
G g [g] 1. Вимовляється як український звук [г] перед голосними a, o, u, перед приголосними і перед німою літерою h gatto, spaghetti
[dᴣ] 2. Вимовляється як комбінація українських звуків [дж] перед голосними e, i (у комбінації g+i+голосна, літера i не читається) gelato, giorno
H h [-] Не вимовляється ho, hai
I I [i] 1. Вимовляється як український звук [і] під наголосом між двома приголосними libro
[j] 2. Вимовляється як український звук [й] перед голосною і між двома голосними. У деяких випадках не вимовляється piano
L l [l] Вимовляється як середнє між українськими звуками [л] і [ль] lago
M m [m] Вимовляється як український звук [м] male
N n [n] Вимовляється як український звук [н] notte
O o [o] Вимовляється як український звук [о] під наголосом porta
P p [p] Вимовляється як український звук [п] problema
Q q [k] Зустрічається у комбінації з літерою u, разом з якою вимовляється як комбінація звуків [kw] acqua
R r [r] Вимовляється як український звук [р] russo
S s [s] 1. Вимовляється як український звук [с] на початку і середині слова, перед глухими приголосними c, f, p, q, t і у випадку подвоєння -ss- sale, studentessa
[z] 2. Вимовляється як український звук [з] між двома голосними і перед дзвінкими приголосними b, d, g, l, m, n, r, v casa, turismo
T t [t] Вимовляється як український звук [т] telefono
U u [u] Вимовляється як український звук [у] під наголосом між двома приголосними scusi, russo
[w] Вимовляється як англійський звук [w] після приголосної q і перед голосною questo
V v [v] Вимовляється як український звук [в] vestito
Z z [dz] 1. Вимовляється як комбінація українських звуків [дз] на початку слова, у дієсловах, що закінчуються в інфінітиві на -izzare, і в деяких інших випадках zero, analizzare
[ts] 2. Вимовляється як український звук [ц] у закінченнях на -zio, -zia, -zione, і в деяких інших випадках pizza, lezione

Характерні риси фонетичної системи італійської мови

 • У ненаголошеній позиції голосні не редукуються, а вимовляються чітко і найчастіше мають смислове значення:
  ragazzo [рагаццо] – хлопчик
  ragazza [рагацца] – дівчинка
 • На відміну від української мови, приголосні не пом’якшуються перед літерою i:
  anni [анні] – роки
  Giovanni [джованні]
 • Часто зустрічаються подвійні приголосні, які вимовляються чітко:
  nonno [нонно] – дідусь
  gatto [гатто] – кіт
 • Артикуляційний апарат більш напружений, ніж в українській мові, при вимові як голосних, так і приголосних

Комбінації літер

gn – вимовляється як український звук [нь] – signore

gli – вимовляється як комбінація звуків [льй] – famiglia

sc – 1. вимовляється як комбінація українських звуків [ск] перед голосними a, o, u і перед німою літерою h – scuola, maschera

2. Вимовляється як середнє між українськими звуками [ш] і [щ] перед голосними e, i (у комбінації sc + i + голосна, літера i не читається)