Лінгвістична енциклопедія

Відмінювання іменників у німецькій мові

У німецькій мові є 4 відмінки:

1. Nominativ (називний відмінок) – відповідає на запитання wer? “хто?”, was? “що?”;
2. Genitiv (родовий відмінок) – відповідає на запитання wessen? “чий?”;
3. Dativ (давальний відмінок) – відповідає на запитання wem? “кому?”;
4. Akkusativ (знахідний відмінок) – відповідає на запитання wen? “кого?”, was? “що?”;

При відмінюванні іменників змінюються артикль і закінчення.

Відмінювання іменників в однині.

В однині розрізняють три типи відмінювання плюс змішане відмінювання.

 Тип 1Тип 2Тип 3
Nder Vaterdas Beinder Affedie Macht
Aden Vaterdas Beinden Affendie Macht
Ddem Vaterdem Beindem Affender Macht
Gdes Vatersdes Beinsdes Affender Macht

Відмінювання за Типом 1

За Типом 1 відмінюється більшість іменників чоловічого роду та усі іменники середнього роду (виключення: das Herz). Іменники Типу 1 приймають у родовому відмінку (Genitiv) наступні закінчення:

1. Закінчення -s

  • багатоскладові іменники, що закінчуються на ненаголошений склад: der Vater – des Vaters, das Schmetterling – des Schmetterlings, der Schicksal – des Schicksals;
  • завжди після -er, -el, -en, -em: der Bügel – des Bügels, der Atem – des Atems;
  • іменники, що закінчуються на голосний або на h після голосного: das Drama – des Dramas, der Schuh – des Schuhs;

2. Закінчення -es

  • односкладові іменники: der Mann – des Mannes, das Bein – des Beines;
  • іменники, що закінчуються на -s (якщо слово закінчується на -nis, у родовому відмінку додається ще одна s: -nisses), -, -x, -z, -tz, -sch, -st: der Beweis – des Beweises, das Floss – des Flosses, der Fluß – des Flußes, der Komplex – des Komplexes, der Schwanz – des Schwanzes, der Gewürz – des Gewürzes, der Fisch – des Fisches, der Verlust – des Verlustes;
  • після декількох приголосних: der Wind – des Windes, das Pfand – des Pfandes;
  • у багатоскладових іменників, що закінчуються на наголошений склад, можливе вживання як закінчення -s, так і -es: der Erfolg – des Erfolgs / des Erfolges;
  • закінчення відсутнє у запозичених іменників на -us, -os, -ismus: der Zyklus – des Zyklus, das Epos – des Epos.

Відмінювання за Типом 2

До Типу 2 (n-відмінювання) належать лише іменники чоловічого роду (іменники, що позначають живих істот):

1. Іменники, що позначають рід діяльності, переконання, запозичені з грецької мови:

der Demokrat -des Demokraten, der Fotograf – des Fotografen, der Monarch – des Monarchen.

2. Іменники, що закінчуються на

der Affe – des Affen, der Hase – des Hasen, der Neffe – des Neffen і т.д.

3. Іменники, що закінчуються на -and, -ant, -ent, -ist (запозичені слова)

der Doktorand – des Doktoranden, der Elefant – des Elefanten, der Student – des Studenten, der Kapitalist – des Kapitalisten.

У всіх відмінках, крім називного, ці іменники мають закінчення -(e)n. У множині ці іменники ніколи не мають умлаут.

Відмінювання за Типом 3

До Типу 3 належать усі іменники жіночого роду. В іменників Типу 3 відсутнє закінчення у всіх відмінках.

NADG
die Blume (квітка)die Blumeder Blumeder Blume
die Mutter (мати)die Mutterder Mutterder Mutter

Змішаний тип відмінювання іменників

До цієї групи належать наступні іменники чоловічого роду і один іменник середнього роду:

NADG
der Buchstabe (літера)den Buchstabendem Buchstabendes Buchstabens
der Funke (іскра)den Funkendem Funkendes Funkens
der Felsen (скеля)den Felsendem Felsendes Felsens
der Gedanke (думка)den Gedankedem Gedankendes Gedankens
der Frieden (мир)den Friedendem Friedendes Friedens
der Glaube (віра)den Glaubendem Glaubendes Glaubens
der Haufe (купа)den Haufendem Haufendes Haufens
der Schaden (шкода)den Schadendem Schadendes Schadens
der Name (ім’я)den Namendem Namendes Namens
der Wille (воля)den Willendem Willendes Willens
der Same (насіння)den Samendem Samendes Samens
der Drache (дракон)den Drachendem Drachendes Drachens
das Herz (серце)das Herzdem Herzendes Herzens

Відмінювання іменників у множині

Відмінювання іменників у множині не складне. У давальному відмінку до іменника у називному відмінку множини додається закінчення -n, за винятком тих іменників, які закінчуються на -n або -s. Типи відмінювання 2 (n-відмінювання) і 3 (жіночий рід) у всіх відмінках мають закінчення -(e)n.
У розділі про число іменників, ми умовно виділили п’ять типів утворення множини. Нижче наведена таблиця із прикладами відмінювання по типам.

Відмінок12345
N, однинаder Wegder Affedie Blumeder Vogeldas Kleiddas Auto
Ndie Wegedie Affendie Blumendie Vögeldie Kleiderdie Autos
Adie Wegedie Affendie Blumendie Vögeldie Kleiderdie Autos
Dden Wegenden Affenden Blumenden Vögelnden Kleidernden Autos
Gder Wegeder Affender Blumender Vögelder Kleiderder AutosЧитайте також:

Linguapedia

Linguapedia