Відмінювання іменників у німецькій мові

У німецькій мові є 4 відмінки:

1. Nominativ (називний відмінок) – відповідає на запитання wer? “хто?”, was? “що?”;
2. Genitiv (родовий відмінок) – відповідає на запитання wessen? “чий?”;
3. Dativ (давальний відмінок) – відповідає на запитання wem? “кому?”;
4. Akkusativ (знахідний відмінок) – відповідає на запитання wen? “кого?”, was? “що?”;

При відмінюванні іменників змінюються артикль і закінчення.

Відмінювання іменників в однині.

В однині розрізняють три типи відмінювання плюс змішане відмінювання.

  Тип 1 Тип 2 Тип 3
N der Vater das Bein der Affe die Macht
A den Vater das Bein den Affen die Macht
D dem Vater dem Bein dem Affen der Macht
G des Vaters des Beins des Affen der Macht

Відмінювання за Типом 1

За Типом 1 відмінюється більшість іменників чоловічого роду та усі іменники середнього роду (виключення: das Herz). Іменники Типу 1 приймають у родовому відмінку (Genitiv) наступні закінчення:

1. Закінчення -s

  • багатоскладові іменники, що закінчуються на ненаголошений склад: der Vater – des Vaters, das Schmetterling – des Schmetterlings, der Schicksal – des Schicksals;
  • завжди після -er, -el, -en, -em: der Bügel – des Bügels, der Atem – des Atems;
  • іменники, що закінчуються на голосний або на h після голосного: das Drama – des Dramas, der Schuh – des Schuhs;

2. Закінчення -es

  • односкладові іменники: der Mann – des Mannes, das Bein – des Beines;
  • іменники, що закінчуються на -s (якщо слово закінчується на -nis, у родовому відмінку додається ще одна s: -nisses), -, -x, -z, -tz, -sch, -st: der Beweis – des Beweises, das Floss – des Flosses, der Fluß – des Flußes, der Komplex – des Komplexes, der Schwanz – des Schwanzes, der Gewürz – des Gewürzes, der Fisch – des Fisches, der Verlust – des Verlustes;
  • після декількох приголосних: der Wind – des Windes, das Pfand – des Pfandes;
  • у багатоскладових іменників, що закінчуються на наголошений склад, можливе вживання як закінчення -s, так і -es: der Erfolg – des Erfolgs / des Erfolges;
  • закінчення відсутнє у запозичених іменників на -us, -os, -ismus: der Zyklus – des Zyklus, das Epos – des Epos.

Відмінювання за Типом 2

До Типу 2 (n-відмінювання) належать лише іменники чоловічого роду (іменники, що позначають живих істот):

1. Іменники, що позначають рід діяльності, переконання, запозичені з грецької мови:

der Demokrat -des Demokraten, der Fotograf – des Fotografen, der Monarch – des Monarchen.

2. Іменники, що закінчуються на

der Affe – des Affen, der Hase – des Hasen, der Neffe – des Neffen і т.д.

3. Іменники, що закінчуються на -and, -ant, -ent, -ist (запозичені слова)

der Doktorand – des Doktoranden, der Elefant – des Elefanten, der Student – des Studenten, der Kapitalist – des Kapitalisten.

У всіх відмінках, крім називного, ці іменники мають закінчення -(e)n. У множині ці іменники ніколи не мають умлаут.

Відмінювання за Типом 3

До Типу 3 належать усі іменники жіночого роду. В іменників Типу 3 відсутнє закінчення у всіх відмінках.

N A D G
die Blume (квітка) die Blume der Blume der Blume
die Mutter (мати) die Mutter der Mutter der Mutter

Змішаний тип відмінювання іменників

До цієї групи належать наступні іменники чоловічого роду і один іменник середнього роду:

N A D G
der Buchstabe (літера) den Buchstaben dem Buchstaben des Buchstabens
der Funke (іскра) den Funken dem Funken des Funkens
der Felsen (скеля) den Felsen dem Felsen des Felsens
der Gedanke (думка) den Gedanke dem Gedanken des Gedankens
der Frieden (мир) den Frieden dem Frieden des Friedens
der Glaube (віра) den Glauben dem Glauben des Glaubens
der Haufe (купа) den Haufen dem Haufen des Haufens
der Schaden (шкода) den Schaden dem Schaden des Schadens
der Name (ім’я) den Namen dem Namen des Namens
der Wille (воля) den Willen dem Willen des Willens
der Same (насіння) den Samen dem Samen des Samens
der Drache (дракон) den Drachen dem Drachen des Drachens
das Herz (серце) das Herz dem Herzen des Herzens

Відмінювання іменників у множині

Відмінювання іменників у множині не складне. У давальному відмінку до іменника у називному відмінку множини додається закінчення -n, за винятком тих іменників, які закінчуються на -n або -s. Типи відмінювання 2 (n-відмінювання) і 3 (жіночий рід) у всіх відмінках мають закінчення -(e)n.
У розділі про число іменників, ми умовно виділили п’ять типів утворення множини. Нижче наведена таблиця із прикладами відмінювання по типам.

Відмінок 1 2 3 4 5
N, однина der Weg der Affe die Blume der Vogel das Kleid das Auto
N die Wege die Affen die Blumen die Vögel die Kleider die Autos
A die Wege die Affen die Blumen die Vögel die Kleider die Autos
D den Wegen den Affen den Blumen den Vögeln den Kleidern den Autos
G der Wege der Affen der Blumen der Vögel der Kleider der Autos