Лінгвістична енциклопедія

Особові займенники (Personalronomen) у німецькій мові

Особові займенники змінюються за відмінками (відмінюються), числом, а 3 особа в однині – за родами. Особові займенники 2-ої особи мають дві форми: довірчу (vertrauliche Form) і ввічливу (höfliche Form). Ввічлива форма вживається стосовно незнайомих людей, а також є офіційним звертанням серед дорослих, і пишеться у всіх відмінках з великої літери: Sie, Ihnen, Ihre Frage і т.д.

Таблиця відмінювання особових займенників

ОднинаОсоба
 123
N (назвиний)ichduersiees
A (знахідний)michdichihnsiees
D (давальний)mirdirihmihrihm
G (родовий)meinerdeinerseinerihrerseiner
Plural (множина) довірчаввічлива 
N (назвиний)wirihrSiesie
A (знахідний)unseuchSiesie
D (давальний)unseuchIhnenihnen
G (родовий)unsereuerIhrerihrer

Особові займенники у родовому відмінку, як правило, не вживаються.

Особові займенники ich, du, wir, ihr, Sie завжди позначають осіб. Особові займенники er, sie, es, sie можуть належати як до осіб, так і до предметів.

Питальний займенник (Interrogativpronomen)

Питальні займенники виражають питання про предмет або його якість. Існують дві групи питальних займенників:

  1. wer?, was? (хто?, що?)
  2. was für einer? / was für welche?, welcher? (що це за; який, -а, -е; -і?).

Займенники першої групи не мають роду і числа, займенник was не має форми у давальному відмінку. Займенник wer належить до живих осіб і вживається, коли запитують про особу. Займенник was – до предметів і вживається, коли запитують про неживий предмет або поняття.

Wen hat er im Laden getroffen? – Кого він зустрів у магазині?
Was hast du heute gemacht? – Що ти сьогодні робила?
Was suchst du? – Що ти шукаєш?

Займенники другої групи мають усі відмінкові форми, змінюються по числу, а в однині і за родами. Вони позначають питання про якість або ознаку предмета і є визначенням до члена речення, вираженого іменником.

Welches Buch liest du? – Яку книгу ти читаєш?
Was für ein Buch ist das? – Що це за книга?

Відмінювання займенників першої групи

ОднинаЖиві істотиНеживі предмети
N (називний відмінок)werwas
A (знахідний відмінок)wenwas
D (давальний відмінок)wem 
G (родовий відмінок)wessenwessen

Відмінювання займенників другої групи

ВідмінокОднинаМножина
ЧоловічийЖіночийСередній 
N (назвиний)was für einerwas für einewas für ein(e)swas für welche
A (знахідний)was für einenwas für einewas für ein(e)swas für welche
D (давальний)was für einemwas für einerwas für einemwas für welchen
G (родовий)was für eineswas für einerwas für eineswas für welcher
N (назвиний)welcherwelchewelcheswelche
A (знахідний)welchenwelchewelcheswelche
D (давальний)welchemwelcherwelchemwelchen
G (родовий)welcheswelcherwelcheswelcherЧитайте також:

Linguapedia

Linguapedia