Особові займенники (Personalronomen) у німецькій мові

Особові займенники змінюються за відмінками (відмінюються), числом, а 3 особа в однині – за родами. Особові займенники 2-ої особи мають дві форми: довірчу (vertrauliche Form) і ввічливу (höfliche Form). Ввічлива форма вживається стосовно незнайомих людей, а також є офіційним звертанням серед дорослих, і пишеться у всіх відмінках з великої літери: Sie, Ihnen, Ihre Frage і т.д.

Таблиця відмінювання особових займенників

Однина Особа
  1 2 3
N (назвиний) ich du er sie es
A (знахідний) mich dich ihn sie es
D (давальний) mir dir ihm ihr ihm
G (родовий) meiner deiner seiner ihrer seiner
Plural (множина)   довірча ввічлива  
N (назвиний) wir ihr Sie sie
A (знахідний) uns euch Sie sie
D (давальний) uns euch Ihnen ihnen
G (родовий) unser euer Ihrer ihrer

Особові займенники у родовому відмінку, як правило, не вживаються.

Особові займенники ich, du, wir, ihr, Sie завжди позначають осіб. Особові займенники er, sie, es, sie можуть належати як до осіб, так і до предметів.

Питальний займенник (Interrogativpronomen)

Питальні займенники виражають питання про предмет або його якість. Існують дві групи питальних займенників:

  1. wer?, was? (хто?, що?)
  2. was für einer? / was für welche?, welcher? (що це за; який, -а, -е; -і?).

Займенники першої групи не мають роду і числа, займенник was не має форми у давальному відмінку. Займенник wer належить до живих осіб і вживається, коли запитують про особу. Займенник was – до предметів і вживається, коли запитують про неживий предмет або поняття.

Wen hat er im Laden getroffen? – Кого він зустрів у магазині?
Was hast du heute gemacht? – Що ти сьогодні робила?
Was suchst du? – Що ти шукаєш?

Займенники другої групи мають усі відмінкові форми, змінюються по числу, а в однині і за родами. Вони позначають питання про якість або ознаку предмета і є визначенням до члена речення, вираженого іменником.

Welches Buch liest du? – Яку книгу ти читаєш?
Was für ein Buch ist das? – Що це за книга?

Відмінювання займенників першої групи

Однина Живі істоти Неживі предмети
N (називний відмінок) wer was
A (знахідний відмінок) wen was
D (давальний відмінок) wem  
G (родовий відмінок) wessen wessen

Відмінювання займенників другої групи

Відмінок Однина Множина
Чоловічий Жіночий Середній  
N (назвиний) was für einer was für eine was für ein(e)s was für welche
A (знахідний) was für einen was für eine was für ein(e)s was für welche
D (давальний) was für einem was für einer was für einem was für welchen
G (родовий) was für eines was für einer was für eines was für welcher
N (назвиний) welcher welche welches welche
A (знахідний) welchen welche welches welche
D (давальний) welchem welcher welchem welchen
G (родовий) welches welcher welches welcher