Прикметники (Adjectives)

Прикметники (adjectives) описують іменники. Їхня форма не міняється залежно від однини або множини. Вони стоять перед іменниками приклад: a small house – маленький будинок), але після дієслів be, look, smell, sound, feel, taste, seem, appear, become, get, stay і т.п. приклад: She is beautiful. – Вона гарна They seem unhappy. – Вони виглядають нещасними)

Прикметники діляться на суб’єктивні (opinion) і об’єктивні (fact) прикметники. Суб’єктивні прикметники, такі як boring, exciting і т.п. показують, що людина думає про когось або щось. Об’єктивні прикметники, такі як tall, thin, new і т.п. надають нам фактичну інформацію про вік, розмір, колір, походження, матеріал і т.д.

Є також складні або складені прикметники, які складаються із:

a) дієприкметника теперішнього часу (present participle) – a never-ending journey – нескінченна подорож,
b) дієприкметника минулого часу (past participle), приклад: a broken-down washing machine – поламана пральна машина,
c) кількісних числівників (cardinal numbers) + іменники, приклад: a three-hour delay – тригодинна затримка (НЕ: a three hours delay),
d) well, badly + дієприкметник минулого часу (past participle)

Приклад: well-behaved children – діти з гарною поведінкою (досл. Діти, які добре себе поводять), badly-made furniture – погано виготовлені меблі

Також можна використовувати іменники як прикметники перед іншими іменниками. У цьому випадку такі іменники не мають форми множини

Приклад: morning paper – morning papers (ранкова газета – ранкові газети), coffee table – coffee tables (журнальний столик – журнальні столики)

Наступні прикметники мають різні значення:

a) He gave her a gold ring. – Він дав їй золоту обручку (= обручка, зроблена із золота)
b) They walked on the golden sand. – Вони гуляли по золотавому піску (= пісок кольору золота)
She bought a silk blouse. – Вона купила шовкову блузку (= блузка із шовку)
This new shampoo promises to give you silky hair. – Ця нова шампунь зробить ваше волосся шовковистим (= волосся з відчуттям шовку)
c) They walked up the stone path. – Вони підіймалися по кам’яній стежці (= стежка, вимощена із каменю)
The man had a stony look on his face. – У чоловіка був нерухливий (кам’яний) погляд (= холодний погляд – як камінь)

Порядок прикметників в англійській мові

Якщо в реченні два або більше прикметників, як правило, вони стоять у наступному порядку:

Суб’єктивні – It’s a fantastic

Об’єктивні
розмір вік форма колір похо-
дження
матеріал призна-чення іменник
small
маленький
new
новий
round
круглий
red
червоний
Swiss
швейцарський
plastic
пластиковий
alarm clock
будильник

Примітка: alarm – залишилося неперекладеним, тому що словосполучення в англійській мові alarm clock перекладається одним словом будильник.

Порядкові числівники (first, second, third і т.п.) стоять перед кількісними числівниками (one, two three…)

Приклад: the first two weeks – перші два тижні (НЕ: the two first weeks)

Прикметники afraid, alike, alive, alone, ashamed, asleep, awake, content, glad, ill, pleased і т.п. не супроводжуються іменниками.

Приклад: The man was alive. – Чоловік був живий Karen is ill today. – Карен сьогодні хвора

Прикметники chief, elder, eldest, former, indoor, inner, main, only, outdoor, outer, principal, upper і т.п. завжди супроводжуються іменниками.

Приклад: This is my elder son. – Це мій старший син

Як правило, ми не використовуємо довгий список прикметників перед одним іменником. Зазвичай, іменник описується одним, двома або максимум трьома прикметниками.

Приклад: a beautiful blue evening dress – гарна синя вечірня сукня

Деякі прикметники можуть використовуватися разом з артиклем ‘the’ у якості іменника для позначення груп людей: elderly, middle-aged, old, young, blind, dead, deaf, disabled, living, sick, homeless, hungry, poor, rich, strong, unemployed, weak і т.п.

Приклад: The young have a lot of energy. – У молодих багато енергії (Ми говоримо про молодих людей у цілому).
АЛЕ: The young people of our town are organising a charity concert. – Молоді люди нашого міста організовують благодійний концерт (Ми говоримо про конкретну групу людей).

Коли мова йде про одну людину, ми говоримо A/The young man/woman, A/The blind man/woman.

Приклад: The young woman who lives next door is a medical student. – Дівчина, яка живе по сусідству, – студент-медик