Злиття означених артиклів із прийменниками


Артиклі можуть зливатися з деякими прийменниками:

  1. Означений артикль чоловічого і середнього роду роду у давальному відмінку (Dativ) може зливатися із прийменниками anbeiinvonzuüberunterhinter
an + dem = am, bei + dem = beim, in + dem = im, von + dem = vom і т.д.
am Rande, beim Essen, im Wald

Wie komme ich zum Bahnhof? – Як мені пройти до вокзалу?

  1. Означений артикль жіночого роду в давальному відмінку (Dativ) може зливатися із прийменником zu
zu + der = zur

Zur Zeit bin ich sehr beschäftigt – Я зараз дуже зайнятий.

  1. Означений артикль середнього роду у знахідному відмінку (Akkusativ) може зливатися із прийменниками: anaufdurchfürhinterinüberumuntervor
an+ das = ans, in + das = ins і т.д.
ans Meer, ins Wasser

Der Junge springt ins Wasser. – Хлопчик стрибає у воду

  1. Винятково у розмовному мовленні вживається злиття прийменників hinterüberunter з артиклем den
hinter + den = hintern, über + den = übern, unter + den = untern

Leg das Zeug hintern Zaun! – Поклади це за паркан!