Лінгвістична енциклопедія

Означений артикль


Означений артикль має наступні форми:

der — для чоловічого роду однини — der Hund (собака)
das — для середнього роду однини — das Loch (дірка)
die — для жіночого роду однини — die Maus (миша)
die — для множини — die Hunde (собаки)

Означений артикль вживається у наступних випадках:

 1. Якщо предмет має узагальнююче значення:
Der Elefant ist ein von grössten Tieren der Welt. – Слон – найбільша із тварин на світі.
 1. Якщо предмет конкретизований:
 2. повторним згадуванням:
Der Bleistift liegt auf demtisch. — Олівець лежить на столі.
 1. ситуацією (тобто предмет добре відомий для мовця і співрозмовника або є для даної ситуації єдиним у своєму роді):
Machen Sie bitte die Tür zu! — Закрийте, будь ласка, двері!
Er setzt den Hut auf. — Він надягає капелюх.
 1. визначенням, вираженим іменником у родовому відмінку або в давальному відмінку із прийменником:
Der Koffer meiner Kusine ist im Gästezimmer. — Валіза моєї двоюрідної сестри в кімнаті для гостей.
Die Gedichte von Schiller sind sehr romantisch. — Вірші Шиллера дуже романтичні.
 1. прийменниковим визначенням:
Das Buch über die Katzen ist interessant. — Книга про кішок цікава.
 1. означальним підрядним реченням:
Die Pflanze, die sie gekauft hat, steht am Fenster. — Рослина, яку вона купила, стоїть біля вікна.
 1. інфінітивом у якості визначення:
Der Versuch, die idiomatische Wendung zu verstehen, ist mir nicht gelungen. — Спроба зрозуміти ідіоматичний вислів мені не вдалася.
 1. прикметником найвищого ступеню або порядковим числівником:
Der Mount Everest ist der hochste Berg der Erde. — Еверест — найвища гора на Землі.
Heute ist der 20. Juni. — Сьогодні двадцяте червня.
 1. Якщо предмет, про який йде мова, є єдиним у своєму роді. Сюди належать географічні назви, назви планет, сузір’їв, пір року, днів тижня, місяців:
die Sonne, der Herbst, der Montag, der Juli, der Nekar, das Schwarze Meer, der Peloponnes, die Sahara.
 1. Якщо після іменника стоїть означальний прислівник:
Das Mädchen rechts ist meine Schwester – Дівчинка праворуч моя сестра
Der Junge links ist mein Bruder – Хлопчик ліворуч мій брат

Відмінювання означеного артикля.

Відмінок (Kasus)Чоловічий рід (Maskulinum)Жіночий рід (Femininum)Cередній рід (Neutrum)
Називний (Nominativ)derdiedas
Знахідний (Akkusativ)dendiedas
Давальний (Dativ)demderdem
Родовий (Genitiv)desderdes
Читайте також:

Linguapedia

Linguapedia