Означений артикль


Означений артикль має наступні форми:

der — для чоловічого роду однини — der Hund (собака)
das — для середнього роду однини — das Loch (дірка)
die — для жіночого роду однини — die Maus (миша)
die — для множини — die Hunde (собаки)

Означений артикль вживається у наступних випадках:

 1. Якщо предмет має узагальнююче значення:
Der Elefant ist ein von grössten Tieren der Welt. – Слон – найбільша із тварин на світі.
 1. Якщо предмет конкретизований:
 2. повторним згадуванням:
Der Bleistift liegt auf demtisch. — Олівець лежить на столі.
 1. ситуацією (тобто предмет добре відомий для мовця і співрозмовника або є для даної ситуації єдиним у своєму роді):
Machen Sie bitte die Tür zu! — Закрийте, будь ласка, двері!
Er setzt den Hut auf. — Він надягає капелюх.
 1. визначенням, вираженим іменником у родовому відмінку або в давальному відмінку із прийменником:
Der Koffer meiner Kusine ist im Gästezimmer. — Валіза моєї двоюрідної сестри в кімнаті для гостей.
Die Gedichte von Schiller sind sehr romantisch. — Вірші Шиллера дуже романтичні.
 1. прийменниковим визначенням:
Das Buch über die Katzen ist interessant. — Книга про кішок цікава.
 1. означальним підрядним реченням:
Die Pflanze, die sie gekauft hat, steht am Fenster. — Рослина, яку вона купила, стоїть біля вікна.
 1. інфінітивом у якості визначення:
Der Versuch, die idiomatische Wendung zu verstehen, ist mir nicht gelungen. — Спроба зрозуміти ідіоматичний вислів мені не вдалася.
 1. прикметником найвищого ступеню або порядковим числівником:
Der Mount Everest ist der hochste Berg der Erde. — Еверест — найвища гора на Землі.
Heute ist der 20. Juni. — Сьогодні двадцяте червня.
 1. Якщо предмет, про який йде мова, є єдиним у своєму роді. Сюди належать географічні назви, назви планет, сузір’їв, пір року, днів тижня, місяців:
die Sonne, der Herbst, der Montag, der Juli, der Nekar, das Schwarze Meer, der Peloponnes, die Sahara.
 1. Якщо після іменника стоїть означальний прислівник:
Das Mädchen rechts ist meine Schwester – Дівчинка праворуч моя сестра
Der Junge links ist mein Bruder – Хлопчик ліворуч мій брат

Відмінювання означеного артикля.

Відмінок (Kasus) Чоловічий рід (Maskulinum) Жіночий рід (Femininum) Cередній рід (Neutrum)
Називний (Nominativ) der die das
Знахідний (Akkusativ) den die das
Давальний (Dativ) dem der dem
Родовий (Genitiv) des der des