Західнофризька мова

Західнофризька мова (самоназва Frysk) використовується в голландській провінції Фризія/Фрисландія, а також у ряді прикордонних поселень у сусідній провінції Гронінген. Ця мова використовується у державних органах, а також є мовою, якою ведеться викладання у більшості шкіл. На радіо і телебаченні фризька мова використовується регулярно, а в газетах час від часу з’являються статті цією мовою.

Західнофризький алфавіт (Frysk alfabet)

A a B b C c D d E e F f G g H h I/Y i/y
aa bee see dee ee ef gee haa ii
J j K k L l M m N n O o P p Q q R r
jee kaa el em en oo pee kuu er
S s T t U u V v W w X x Z z
es tee uu fee wee iks set

Вимова

 • a вимовляється як [ɔ] перед d, t, l, n, s
 • er вимовляється як [ɛ:] у словах bern, gers і ferzen
 • eau вимовляється як [øə] у дієприкметниках минулого часу і як [jo:] у претеритах та інших словах
 • ei вимовляється як [i] у слові Moandei та інших складних словах з -dei
 • eur вимовляється як [øə]
 • слово ôf вимовляється [ɔu] або [ɔ:]
 • oa стає [a] у словах moatte і Moandei, і [ã:] у слові Woansdei
 • oe вимовляється як [u] перед ch, g, k
 • y вимовляється як [ɛi] в my, dy, hy, wy, by, але перетворюється в [i] в dy у ролі вказівного займенника
 • будь-яка голосна або дифтонг перед n + s, z, f, v, w, j, l, r, назалізується
 • будь-яка назалізована голосна подовжується перед ns, nz
 • d не вимовляється перед l, часто вимовляється як [r] в інтервокальній позиції
 • h не вимовляється перед [j], [w] і в слові thús
 • j часто не вимовляється перед [i]
 • в âl, l не вимовляється перед d, t
 • при асиміляції n перетворюється в [m] перед p, [ŋ] перед k, або випадає, назалізуючи попередню голосну
 • r не вимовляється перед t, d, n, l, s, z
 • sj вимовляється як [ç]
 • w вимовляється як [v] на початку слова, [f] наприкінці, [w] у будь-якій іншій позиції. Не вимовляється перед [w]. ww вимовляється як [v]
 • zj вимовляється як [ʝ]