Ваханська мова

Ваханська мова (x̌ik zik) належить до південно-памірської групи іранських мов. Цією мовою розмовляє близько 31 000 людей в Афганістані, Пакистані, Таджикистані і Китаї. Носії ваханської мови називають себе ваханцями або памірцями.

У Пакистані ваханська мова використовується до деякої міри на радіо і телебаченні. Раніше для письма ваханською мовою використовувалося арабське письмо і кириличний алфавіт, а в наш час зазвичай застосовують латиницю.

Алфавіт ваханської мови

Здавна ваханська мова не мала письмової форми. Система письма для ваханської мови була розроблена з використанням арабського, кириличного і латинського алфавітів.

Арабський алфавіт для ваханської мови

Використовується переважно в Афганістані

ваханський арабський алфавіт

Кириличний алфавіт для ваханської мови

Аа Бб Вв В̌в̌ Гг Ғғ Г̌г̌ Дд Д̣д̣ Д̌д̌ Ее Ёё Жж Ж̣ж̣ Зз Ҙҙ Ии Йй Кк Ққ Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Т̣т̣ Т̌т̌ Уу Фф Хх Х̌х̌ Ҳҳ Цц Чч Ч̣ч̣ Ҷҷ Ҷ̣ҷ̣ Шш Ш̣ш̣ Щщ Ъъ Ыы Әә Ьь Ээ Юю Яя

Латинський алфавіт для ваханської мови

Aa Bb Cc Čč Č̣č̣ Dd Ḍḍ Δδ Ee Əə Ff Gg Ɣɣ Ɣ̌ɣ̌ Hh Ii J̌ǰ J̣̌ǰ̣ Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Šš Ṣ̌ṣ̌ Tt Ṭṭ Θϑ Uu Vv Ww Xx X̌x̌ Yy Zz Žž Ẓ̌ẓ̌ Ʒʒ Ыы