Уаб-мето

Уаб-Мето (самоназви: bahasa Uab Meto, bahasa Atoni, bahasa Meto, bahasa Orang Gunung і bahasa Rawan) – це австронезійська мова, яка нараховує близько 600 000 носіїв, переважно в західній частині о. Тимор, включаючи ексклав Окусі, який входить до складу Східного Тимору.

Ця мова іноді зустрічається під іншими назвами: мето, уаб атоні пах мето, уаб пах мето, тиморська мова та ін. Діалект, розповсюджений в Окусі, називається баікєну (Baikenu), хоча місцеве населення називає його просто уаб мето.

Вперше в писемній формі мова уаб мето з’явилася завдяки місіонерам, які використовували власну систему письма, винайдену для перекладу релігійних матеріалів на цю мову.

Алфавіт уаб-мето

A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m
a be ce de e ef ge ha i je ke el em
N n O o P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z
en o pe ki er es te u fe we eks ye zet