Нідерландська мова

Нідерландська мова (нідер. Nederlands) належить до західнонімецьких мов і нараховує близько 20 млн. носіїв, переважно у Нідерландах і Бельгії. Невеликі громади носіїв нідерландської мови зустрічаються на півночі Франції поблизу Дюнкерка, а також на о. Аруба, Нідерландських Антильських Островах, Суринамі та Індонезії.

Офіційний або стандартизований варіант нідерландської мови називається Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN), «загальна нідерландська мова». Її викладають у школах і використовують у державних установах у Нідерландах, Фландрії (Бельгія), Суринамі і Нідерландських Антильських Островах. Асоціація під назвою Taalunie (Мовний союз), організована урядом Нідерландів і Фландрії, регулює питання орфографії і правопису загальної нідерландської мови. Альтернативні назви загальної нідерландської мови: Algemeen Nederlands (AN), загальна нідерландська мова, і Standaardnederlands, стандартна нідерландська мова.

Діалекти нідерландської мови в Бельгії відомі під збірною назвою «фламандські» (Vlaams). Деякою мірою, вони відрізняються від нідерландської мови, яка використовується в Нідерландах, своєю інтонацією і вимовою, а також незначними відмінностями у словниковому складі, включаючи запозичені слова із французької та англійської мов, які відсутні в стандартній нідерландській мові.

Стандартна нідерландська мова з’явилася на основі нижньофранкського діалекту (Niederfränkisch) нижньонімецької мови. Найбільш ранні згадування про давньофранкську мову зустрічаються в латинському рукописі IX ст. під назвою «Закони салічних франків», а також у перекладах псалмів. Збереглися також деякі поетичні доробки, написані середньонідерландською мовою у період XII-XIII ст. Переклад Біблії на нідерландську мову, the Staten-Bijbel, що датується 1619-1637 рр. став першим великим твором сучасною нідерландською мовою.

Алфавіт нідерландської мови (Nederlands alphabet)

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

a

be

ce

de

e

ef

ge

ha

i

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

je

ka

el

em

en

o

pe

ku

er

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z

es

te

u

ve

we

iks

y

zet

Примітки:

Диграф, IJ ij (lange ij) спочатку передавався на письмі у формі літери Y y, яка в цей час використовується переважно в запозичених словах іноземного походження.

Фонетична транскрипція нідерландської мови (Nederlandse uitspraak)

Голосні і дифтонги

нідерландські голосні

Приголосні

нідерландські приголосні

Примітки:

  • b = [p] наприкінці слова, [b] в інших позиціях
  • d = [t] наприкінці слова, [d] в інших позиціях
  • e = [ǝ] у ненаголошених складах
  • g = [x] на початку слова, [ʁ] в інших позиціях (у деяких регіонах Нідерландів). У деяких діалектах g = [ɣ]
  • r звичайно не вимовляється перед q. В інших позиціях = [r]. У деяких діалектах r = [ʁ] або [ʀ]