Чавакано

Чавакано або чабакано (chabacano, chavacano), або філіппінський варіант креольської іспанської мови, – це креолізована іспанська мова, яка нараховує близько 600 000 носіїв на Філіппінах, зокрема – у місті Замбоанга і його околицях. Також носії замбоангського діалекту чавакано зустрічаються в Семпорне, Малайзія. Це єдина креольська мова на основі іспанської мови в Азії і єдина австронезійська мова, що виникла на Філіппінах.

Чавакано сполучає в собі, переважно, лексику іспанського походження і граматику тагальскої та себуанської мови. Існує два основні різновиди мови чавакано в Замбоанге – офіційний варіант, який в основному складається з лексики іспанського походження, і неофіційний варіант, у якому переважає лексика тагальскої, себуанської та інших філіппінських мов.

Мова чавакано використовується, переважно, у розмовному мовленні і з’явилася в 1635 р. зі зведенням фортеці Сан-Хосе у Замбоанге. З недавнього часу почала розвиватися стандартизована письмова форма цієї мови.

Дотримуючись загальних правил правопису, усі слова іспанського/європейського і мексиканського походження передаються на письмі відповідно до їхнього написання мовою оригіналу за допомогою іспанського алфавіту. Слова філіппінського походження передаються на письмі так, як вони звучать мовою оригіналу відповідно до іспанських правил. Наприклад: слово jendeh, що означає «ні» або «не», не передається на письмі як hinde, оскільки h не вимовляється згідно із правилами іспанського алфавіту, отже, це слово не зберігає свою оригінальну форму, як у тагальскій мові.

Існує шість діалектів чавакано, у кожного з яких є кілька самоназв:

  • Діалект Замбоанга (близько 360 000 носіїв): Zamboangueño, Chavacano / Chabacano / Chabakano de Zamboanga
  • Діалект Кавіте (близько 200 000 носіїв): Caviteño, Chavacano / Chabacano / Chabakano de Cavite, Caviten, Linguaje di Niso, Tsabakano
  • Діалект Ерміта: Ermiteño or Ermitaño (практично зниклий)
  • Діалект Тернате (близько 7 000 носіїв): Ternateño Chabacano, Bahra, Linguaje di Bahra.
  • Діалект Давао (близько 18 000 носіїв): Davaoeño, Davaweño, Davawenyo, Davawenyo Zamboangenyo, Abakay Spanish, Davao Chabacano / Chavacano / Chabakano.
  • Діалект Котабато (близько 20 500 носіїв): Cotabateño, Cotabato Chabacano / Chavacano / Chabakano.

Алфавіт і фонетична транскрипція чавакано

A a a /a/ J j jota /ˈxota/ R r ere /ˈeɾe/
B b be /be/ K k ka /ka/ Rr rr erre /ˈerre/
C c ce /se/ L l ele /ˈele/ S s ese /ˈese/
Ch ch che /tʃe/ Ll ll elle /ˈeʎe/ T t te /te/
D d de /de/ M m eme /ˈeme/ U u u /u/
E e e /e/ N n ene /ene/ V v uve /ˈube/
F f efe /ˈefe/ Ñ ñ eñe /ˈeɲe/ W w doble u /ˈuve doble/
G g ge /xe/ O o o /o/ X x equis /ˈekis/
H h hache /ˈatʃe/ P p pe /pe/ Y y ye /ɟʝe/
I i i /i/ Q q cu /ku/ Z z zeta /ˈseta/
zeda /ˈseda/

Примітки:

  • C = [s] перед літерами e або i, і [k] перед a, o або u
  • G = [x] перед літерами e або i, і [g] перед a, o або u