Авестійська

Авестійський алфавіт був створений в III-IV ст. і використовувався для запису гімнів Заратустри (також Зороастр), збірник яких відомий під назвою «Авеста». Багато літер походять від давньоперського письма пехлеві, яке, у свою чергу, з’явилося на основі арамейського письма. Крім того, є присутнім вплив грецького алфавіту, що виражається в різноманітті голосних звуків.

Авестійський алфавіт замінили арабським письмом після того, як у Персії в VII ст. був прийнятий іслам. В Індії послідовники Заратустри для письма авестійською мовою використовували свій власний алфавіт.

Особливості

  • Тип писемності: алфавіт
  • Напрямок письма: з права наліво, горизонтально

Авестійська мова – це мертва східноіранська мова, що має родинні зв’язки з давньоперською мовою і санскритом. Після того, як авестійська мова припинила своє існування як розмовна мова, вона тривалий час використовувалася як священна мова зороастрійского культу.

Авестійський алфавіт

Голосні

Авестійські голосні

Приголосні

Авестійські приголосні