Арнаутська

Арнаутська мова (αρbε̰ρίσ̈τ) походить від албанської мови. Це мова арнаутів, що проживають у Греції (особливо на півдні Греції). Арнаутська мова близька до тоскського діалекту албанської мови і арберешської мови – діалекту албанської мови, яка використовується в Італії. Вони в достатній мірі схожі між собою.

Налічується від 30 000 до 150 000 носіїв арнаутської мови, які проживають приблизно в 300 селах. Усі вони також розмовляють грецькою мовою. Останнім часом скорочуються темпи передачі мови від покоління до покоління, і прискорюється зближення арнаутської мови з грецькою мовою.

Для письма арнаутською мовою використовується варіант грецького або латинського алфавіту, хоча ця мова нечасто використовується в писемній формі.

Латинський алфавіт для арнаутської мови

латинський алфавіт арнаутської

Грецький алфавіт для арнаутської мови

Грецький алфавіт для арнаутської мови