Аранська

Аранська мова (самоназва Aranés) – це різновид гасконського діалекту окситанської мови. Аранська мова використовується в долині Валь-Д’аран на північному сході Іспанії. Близько 90% жителів Валь-Д’аран розуміють аранську мову, а близько 65% розмовляють цією мовою. Аранська мова має офіційний статус разом із каталанською та іспанською мовами. З 1984 року аранська мова вивчається в школах.

Алфавіт аранської мови (Aráni ábécé)

Аранський алфавіт

Вимова аранської мови

Голосні

Аранські голосні

Дифтонги

Аранські дифтонги

Приголосні

Аранські приголосні

Примітки

 • a [ɑ/ɔ] наприкінці слова, [a] в інших позиціях;
 • ï і ü не формують дифтонги;
 • b = [p] наприкінці слова;
 • bl = [bbl];
 • з = [k] перед a, o і u; [s] перед e і i;
 • d=[ð] між голосними, [t] або [Ø] наприкінці слова;
 • g = [g/ɣ] перед a, o і u; [tʃ] перед e і i; [ʃ] наприкінці слова після голосних; наприклад, -ger. [ʃ] після приголосних, переважно r;
 • gu = [g/ɣ] перед e і i; [gu̯/ɣu̯] перед a, o і u;
 • gü = [gu̯/ɣu̯] перед e и i;
 • j = [ʒ/ʤ] на початку слова; [tʃ] наприкінці слова після голосних; [ʃ] після приголосних, переважно r;
 • lh = [l] у кінцевій позиції, перед s;
 • m = [n] перед n і p;
 • n = [ŋ] наприкінці слова; [Ø] перед r наприкінці слова;
 • nh = [n] наприкінці слова;
 • p = [Ø] після m наприкінці слова;
 • qu = [k] перед e і i, і в ініціалі qua [ku̯] перед a і o;
 • r = [ɾ] між голосними; [r] на початку слова і перед приголосними; [Ø] наприкінці слова;
 • rr = [r];
 • s = [z] між голосними;
 • t = [Ø] наприкінці слова після n, l, s і дифтонгів;
 • tz = [dz] між голосними; [tz] наприкінці слова;
 • x = [s, ks] перед приголосними; [dz, ts] між голосними;
 • як і в каталанській мові, «•» використовується в n•h і s•h для уникнення звуків [ɲ] і [ʃ];
 • фонетична асиміляція: administracion [amministra’sjuŋ]; dissabte [di’satte]; barratz-la [ba’ralla]; l’ac darè [ladda’rɛ].