Анута

Анута (Te Taranga Pakaanuta) – це мова, яка використовується на острові Анута в далекій провінції Темоту Соломонових Островів. В англійській мові для острова Анута колись існувала також назва Острів Черрі (Cherry Island). Територія острова складає менше 0,5км2, а населення – близько 250 людей. Єдиний засіб зв’язку острова із зовнішнім світом – це вантажний корабель, який нечасто припливає з м. Хоніара.

Лінгвістична генеалогія мови анута виглядає у такий спосіб: австронезійські мови – малайсько-полінезійські мови – центрально-східно-малайсько-полінезійські мови – східно-малайсько-полінезійські мови – океанійські мови – центрально-східні океанійські мови – віддалено-океанійські мови – центрально-тихоокеанські мови – східно-фіджійсько-полінезійські мови – полінезійські мови – ядерно-полінезійські мови – самоансько-зовнішні мови – футунійські мови. Термін « зовнішня мова» застосовується стосовно тих мов, які використовуються за межами т.зв. Полінезійського трикутника (Гавайські острови – Нова Зеландія – Острів Пасхи). Таким чином, мова анута є спорідненою стосовно мови тікопіа та інших футунійських мов, а більш віддалений зв’язок існує між мовою анута й самоанско- зовнішніми мовами (наприклад, мова тувалу). Незважаючи на те, що у своїй основі мова анута належить до ядерно-полінезійських мов, у неї присутні тонганські елементи, що може бути пов’язано із прадавніми контактами з островом Тонга.

Цікавою особливістю мови анута є невелика кількість приголосних звуків: у мові анута налічується всього вісім фонем. У гавайській мові і деяких інших полінезійських мовах також вісім фонем, і лише в мовах піраха (Амазонас, Бразилія), руруту (Тубуаї, Французька Полінезія) і ротокас (Бугенвіль, Папуа – Нова Гвінея) приголосних звуків ще менше. З іншої сторони, система голосних звуків мови анута є звичайною для полінезійських мов, і складається з п’яти основних (кардинальних) голосних і відповідних їм довгих варіантів.

Імовірно, невелика кількість приголосних звуків у мові анута – це результат фонематичної редукції (наприклад, злиття і випадання), яка виключила з мови три глухі фрикативні звуки, а також латеральні приголосні і глотальний приголосний звук протополінезійської мови, яка традиційно позначалася як ´q´. Більше того, у мові анута фонеми /p, f/ об’єдналися в одну фонему /p/, фонеми /t, s/ стали /t/, а фонеми /r, l/ перейшли в/r/. Глотальний приголосний звук і фонема /h/ стали нульовими. У деяких позиціях фонема /s/ також стала нульовою. Крім того, протополінезійська фонема /w/ у мові анута перетворилася в/v/ (єдиний фрикативний звук у цій мові).

Проілюструвати це можуть нижчеперераховані слова загального походження з мов тувалу та анута (третій приклад взятий з північного діалекту мови тувалу – нануманга): fafine – papine (жінка), vasa – vata (відкрите море, океан), lahi – rai (великий). Приклади випадання глотального приголосного звуку: протополінез. *leqo – анута reo (голос), протополинез. *waka – анута vaka (каное).

Періодично приголосні фонеми /p, t, k/ можуть одержувати злегка одзвінчену форму. Також у фонем /p, t/ є фрикативні алофони /f, s/. У позиції після /o, u/ дзвінкий лабіо-дентальний фрикативний звук /v/ переходить в/w/, а /r/ іноді проявляє себе як /l/. Така алофонічна варіація до деякої міри викликана зв’язком з мовою тиікопіа, який виявляє зростаючий фонологічний і лексичний вплив на мову анута. Як і в інших полінезійських мовах, ненаголошені голосні в деяких випадках оглушаються або випадають між однаковими приголосними або наприкінці слова.

Наголос у мові анута найчастіше падає на перший склад. Незважаючи на випадання голосних і пов’язані із цим процеси, складова структура у мові анута виглядає у такий спосіб: (З)Г(:).

Відносно морфології, мова анута в значній мірі схожа на інші футунійські мови, особливо на споріднену мову тікопіа, а також інші полінезійські мови. Наприклад, іменні і дієслівні частки, прийменники часто ідентичні відповідним до форм мови тувала. У якості каузативного префікса виступає paka-.

Порядок слів у мові анута може бути досить вільним, але переважає тип SVO (підмет-присудок-доповнення). Також загальноприйнятими є ергативні конструкції типу PVA (пацієнс-дія-агенс).

З недавнього часу лексика мови анута, яка колись була відособленою, потрапила під вплив мов тікопіа, піджин, а також англійської мови. Таким чином, наприклад, mana (батько як звертання) часто заміняється словом taati ‘папочка’.

Алфавіт мови анута і вимова

Алфавіт анута

Примітка: Звичайно (але не завжди) для написання гемінативних голосних використовуються лігатури, а велярний носовий приголосний у деяких джерелах зустрічається як ´g’ або ´ŋ’.