Теперішній тривалий час (Present Continuous)

Ми вживаємо теперішній тривалий час:

  • для позначення дій, які відбуваються зараз, у момент мовлення;

He is giving the baby a bath at the moment – У даний момент він купає дитину

  • для позначення тимчасових дій; це дії, які відбуваються зараз, але не конкретно в момент мовлення;

I am looking for a new job these days. – У ці дні я шукаю нову роботу.
(Він не шукає роботу в момент мовлення)

  • із прислівниками, такими як: always, constantly, continually та ін. при позначенні дій, що відбуваються дуже часто, і, як правило, з метою вираження невдоволення, роздратування або обурення;

Дії, що часто відбуваються:
I am always meeting Helen when I go shopping. – Я завжди зустрічаю Хелен, коли йду за покупками.

Вираження невдоволення, роздратування або обурення:
You’re constantly interrupting me when I’m talking. – Ви постійно перебиваєте мене, коли я розмовляю

  • для позначення дій, які заплановані на найближче майбутнє, особливо якщо час і місце уже відомі;

They’re moving into their new house next week. – На наступному тижні вони переїжджають у свій новий будинок

  • для опису ситуацій, які міняються або розвиваються

More and more species are becoming extinct. – Зникає усе більше біологічних видів (живих організмів).

Теперішній тривалий час вживається з наступними показниками часу: now, at the moment, at present, these days, still, nowadays, today, tonight і ін.