Теперішній невизначений час (Present sіmple)

Ми вживаємо Present simple у наступних випадках:

  • постійних станів, дій, що повторюються, і щоденних рутинних дій

He works in a bank. – Він працює у банку (постійність)
He takes the train to work every morning. – Щоранку він добирається на роботу потягом. (повторювана дія або щоденна рутина)

  • загальновідомої істини і законів природи

The sun sets in the west. – Сонце сідає на заході

  • розкладів (літаків, поїздів і т.п.) і програм

The plane from London arrives at 8:30. – Літак з Лондону прилітає о 8:30.

  • спортивних коментарів, оглядів і розповідей (оповідань)

Peterson overtakes Williams and wins the race. – Петерсон випереджає Вільямса і виграє бігове змагання. (спортивний коментар)
Mike Warren plays the part of Macbeth. – Майк Воррен грає роль Макбет. (огляд)
Then the prince gets on his horse and quickly rides away. – Потім принц сів на свого коня і поспішно поскакав. (оповідання, оповідання)

  • в інструкціях і рекомендаціях (замість наказового способу)

You sprinkle some cheese on the pizza and then you bake it. (Замість: Sprinkle some cheese on the pizza…) – Посипаєте сиром піцу і запікаєте. (Замість: Посипте піцу сиром…)

Present simple вживається з наступними виразами часу: usually, often, always і т.п., every day/week/month/year, in the morning/afternoon/evening, at night, at the weekend, on Mondays і т.п.