Означений артикль ‘The’

Ми вживаємо артикль ‘The’:

a. з іменниками, коли говоримо про щось означене, наприклад, коли іменник згадується другий раз або про який уже відомо. Інакше кажучи, коли ми можемо відповістити на запитання “Хто?” або “Що?”

Приклад

I bought a shirt and a dress. The dress is blue and the shirt is green.
Я купила блузку і сукню. Сукня блакитного кольору, а блузка – зеленого.

b. з іменниками, які є унікальними у своєму роді.

Приклад

the sun (сонце), the Eiffel Tower (Ейфелева вежа)

c. з назвами кінотеатрів (the Rex), готелів (the Carlton), театрів (the Globe), музеїв (the British Museum), газет/журналів (the Times, АЛЕ: Time magazine), кораблів (the Mary Rose), організацій (the EU), галерей (the Tate Gallery)

d. з назвами річок (the Nile), морів (the Caspian Sea), груп островів (the Canary Islands), гірських хребтів (the Alps), пустель (the Sahara Desert), океанів (the Atlantic), каналів (the Panama Canal), країн, якщо вони містять слова state, Kingdom, republic і т.п. (the United Kingdom) і назвами іменників з ‘of’ (the Leaning Tower of Pisa)

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: the equator, the North/South Pole, the north of England, the south/west/north/east

e. з назвами музичних інструментів і танців.

Приклад: the piano, the tango

f. зі збірними назвами сімей (the Windsors), і національностей, які закінчуються на -sh, -ch або -ese (the French, the Scottish, the Japanese і т.п.). Інші назви національностей вживаються з або без the (the Americans, the Greeks)

g. з титулами і званнями
(the King, the Prince of Wales, the President)
АЛЕ: ‘The’ не ставиться перед званнями з власними іменами (Queen Victoria)

h. з прикметниками/прислівниками у найвищій ступені.

Приклад: He’s the most respected man in the firm – Він найшанованіший чоловік в компанії.

АЛЕ: Якщо після ‘most’ стоїть іменник, ми не вживаємо the.

Приклад: Most children like cartoons. – Більшість дітей любить мультфільми.

i. зі словами morning, afternoon, evening і night.

Приклад: We eat dinner in the evening.
Ми вечеряємо ввечері.

АЛЕ: at night. at noon, at midnight, by day/night, at 4 o’clock і т.п.

j. з історичними періодами/подіями.

the Middle Ages, the Crimean War (але: World War II)

k. зі словами only, last, first ( які вживаються як прикметники).

Приклад: He was the first person to arrive. – Він приїхав першим.

Ми не вживаємо артикль ‘The’:

з необчислюваними іменниками та обчислюваними іменниками у множині, коли ми говоримо про щось загальне, тобто, коли ми не можемо відповістити на запитання “Хто?” або “Що?”
Приклад: Fish live in water – Риба живе у воді.
з власними іменами Приклад: Mark lives in Brighton. – Марк живе в Брайтоні.
з назвами видів спорту, ігор, спортивних занять, днів, місяців, свят, квітів, напоїв, страв і мов (якщо після них не стоїть слово ‘language’)
Приклад: I often play chess. We speak Gerrman. – Я часто граю в шахи. Ми розмовляємо німецькою.
Але: The German language is difficult to learn. – Німецьку мову важко вивчати.
з назвами країн (Italy, але: the Netherlands, the Lebanon, the Sudan, the Vatican City), міст (Paris), вулиць (Oxford Street, але: the High Street, the Strand, the Mall, the London road, the A19, the M6 motorway), площ (Trafalgar Square), мостів (Tower Bridge, але: the Bridge of Sighs, the Humber Bridge), парків (Hyde Park), залізничних станцій (Victoria Station), гір (Ben Nevis), окремих островів (Tahiti), озер (Lake Geneva), материків (Africa)
із присвійними прикметниками або присвійним відмінком
Приклад: That is my car. – Це моя машина.
з назвами, які складаються із двох слів, якщо перше слово – це ім’я людини або назва місця Gatwick Airport, Windsor Castle АЛЕ: the White House (тому що ‘White’ – це не ім’я або назва місця)
з назвами пабів, барів, ресторанів, магазинів, банків і готелів, названих на честь людей, які їх заснували або які закінчуються на -s або -‘s
(Lloyds Bank, Harrods, Dave’s Pub але: the Red Lion (pub), тому що Red – це не ім’я)
зі словами bed, church, college, court, hospital, prison, school, university, коли ми маємо на увазі їх призначення.
Приклад: Sarah went to school. (She is a student) – Сара ходила в школу. (Вона учениця).
АЛЕ: Her father went to the school to see her teacher yesterday. – Її батько ходив вчора в школу на зустріч із її вчителем. (Він ходив у школу як відвідувач).
зі словом work (= place of work) Приклад: He is at work. – Він на роботі.
зі словами home, Father/Mother, коли ми говоримо про наш власний будинок або батьків. Приклад: Father is at home. – Батько вдома.
з by + транспортний засіб: by bus/car/train/plane і т.п. Приклад: She travelled by bus. – Вона подорожувала автобусом. АЛЕ: She left on the 8 o’clock bus this morning. – Вона виїхала сьогодні автобусом о 8 ранку
з назвами хвороб.
Приклад: He’s got malaria. – У  нього малярія.
Виключення: flu/the flu, measles/the measles, mumps/ the mumps

Запам’ятайте!

Ми вживаємо the зі словами beach, station, cinema, theatre, coast, country(side), ground, jungle, seaside, weather, world, shop, library, city, sea (АЛЕ to be at sea = to be sailing)
Приклад: Let’s go to the beach. – Давайте підемо на пляж.
We spent the weekend in the countryside. – Ми провели вихідні у селі.
The weather is awful today. – Сьогодні жахлива погода
Ми звичайно не вживаємо the зі словом television.
Приклад: I like watching television in the evenings. – По вечорах я люблю дивитися телевізор.
АЛЕ: Turn on the television, please. – Будь ласка, увімкни телевізор. (телевізор – як пристрій)
Пори року можуть вживатися як з так і без the.
Приклад: My favourite season is (the) spring. – Моя улюблена пора року – весна.
Ми вживаємо the + прикметник, коли говоримо про групу людей звичайно із прикметниками: poor, rich, sick, injured, elderly, unemployed, homeless, disabled, young, old, dead, blind, deaf, handicapped, mentally ill.
Приклад: The young are usually impatient — Молоді люди зазвичай нетерплячі
Коли ми говоримо про групу людей, тварин або речей, які використовуємо:
1. a/an або the з обчислюваними іменниками в однині.
Приклад: A/The dolphin is a clever creature. – Дельфін – розумна жива істота
2. обчислювані іменники без a/an або the
Приклад: Dolphins are clever creatures. – Дельфіни – розумні живі істоти
(А НЕ: The dolphins are clever creatures.)