Seasons and months of the year in Armenian

Learn names of the seasons and months of the year in Armenian

Seasons of the year in Armenian

winter
ձմեռ
spring
գարուն
summer
ամառ
autumn
աշուն

Місяці Armenian

January
Յունվար
February
Փետրուար
March
Մարտ
April
Ապրիլ
May
Մայիս
June
Յունիս
July
Յուլիս

‬‮

August
Օգոստոս
September
Սեպտեմբեր
October
Հոկտեմբեր
November
Նոյեմբեր
December
Դեկտեմբեր