Онлайн тести з англійської мови

Тест: Порівняльна ступінь прикметників (comparatіves)

[box style=”4″]

Тема: Ступені порівняння прикметників (Degrees of comparіson)
Рівень: Початковий (Beginner)
Інструкція: Виберіть правильну відповідь.
Правило в граматиці:

[/box]

1) Yours is ____ than mine.
2) It cost ____ than I thought.
3) It's ____ than it looks.
4) It's ____ than you think.
5) It's ____ than it was.
6) It's ____ than mine.
7) The road is ____ than the motorway.
8) She talks ____ than I do.
9) I'd like some ____ information about your courses.
10) He's ____ than he looks.
11) It was ____ than I thought it would be.


Читайте также