Лінгвістична енциклопедія

Тест: Порівняльна ступінь прикметників (comparatіves)

Тема: Ступені порівняння прикметників (Degrees of comparіson)
Рівень: Початковий (Beginner)
Інструкція: Виберіть правильну відповідь.
Правило в граматиці:
1) It cost ____ than I thought.
2) It's ____ than it looks.
3) It was ____ than I thought it would be.
4) It's ____ than mine.
5) She talks ____ than I do.
6) I'd like some ____ information about your courses.
7) He's ____ than he looks.
8) It's ____ than you think.
9) It's ____ than it was.
10) The road is ____ than the motorway.
11) Yours is ____ than mine.
Читайте також:

Linguapedia

Linguapedia