Онлайн тести з англійської мови

Тест: Порівняльна ступінь прикметників (comparatіves)

[box style=”4″]

Тема: Ступені порівняння прикметників (Degrees of comparіson)
Рівень: Початковий (Beginner)
Інструкція: Виберіть правильну відповідь.
Правило в граматиці:

[/box]

1) She talks ____ than I do.
2) The road is ____ than the motorway.
3) It was ____ than I thought it would be.
4) It's ____ than it was.
5) I'd like some ____ information about your courses.
6) He's ____ than he looks.
7) It's ____ than mine.
8) Yours is ____ than mine.
9) It's ____ than it looks.
10) It cost ____ than I thought.
11) It's ____ than you think.

Читайте також