Лінгвістична енциклопедія

Тест: Порівняльна ступінь прикметників (comparatіves)

Тема: Ступені порівняння прикметників (Degrees of comparіson)
Рівень: Початковий (Beginner)
Інструкція: Виберіть правильну відповідь.
Правило в граматиці:
1) It's ____ than it was.
2) The road is ____ than the motorway.
3) It's ____ than you think.
4) It's ____ than mine.
5) It was ____ than I thought it would be.
6) She talks ____ than I do.
7) I'd like some ____ information about your courses.
8) It's ____ than it looks.
9) He's ____ than he looks.
10) It cost ____ than I thought.
11) Yours is ____ than mine.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Linguapedia

Linguapedia