Онлайн Тести з англійської мови (Begіnner)

Рівень початковий (Beginner)

[col type=”half”]

Артикль

Прикметники і прислівники

Порівняльна і найвища ступінь
(Comparatives & Superlatives)

Some & Any

[/col]

[col type=”half last”]

Дієслова і часи

Іменник

[/col]